Одгађање планираних радова на 10 kV воду Лукавица из ТС 35/10 kV Војковићи

Обавјештавамо потрошаче у насељу Радуловац (улице Рајловачка и Аеродромска), да се због непредвиђених околности одгађају првобитно планирани радови на 10 kV воду Лукавица из ТС 35/10 kV Војковићи, тако да ће се дана 16.04.2024 године вршити уредно напајање електричном енергијом без прекида.