Одгађање планираних радова у трафостаницама 10/0,4 kV у центру Пала

Обавјештавамо потрошаче у центру Пала, да се због непредвиђених околности одгађају првобитно планирани радови у трафостаницама 10/0,4 kV, тако да ће се дана 15.03.2024 године вршити уредно напајање електричном енергијом без прекида.