Планирани радови на ТС 35/10 kV Мокро

У четвртак, 10.06.2021. године, због обављања редовних годишњих ревизија, заштита и прекидача у објекту ТС 35/10 kV Мокро, у периоду од 09:00 до 12:00 часова могући су повремени краткотрајни прекиди у напајању електричном енергијом на подручју мјесне заједнице Мокро.