Planirani radovi u TS 110/10/35 kV Pale

Dana 18.10.2019. godine (petak) zbog planiranih radova u TS 110/10/35 kV Pale organizovanih od strane preduzeća „Elektroprenos BiH”, u vremenu od 08:00 do 09:00 časova, bez napajanja će ostati potrošači koji se napajaju iz TS 35/10 kV Koran, TS 35/10 kV Podgrab, TS 35/10 kV Jahorina, TS 35/0.4 kV Sumbulovac i TS TS 35/0.4 kV Braja.

U vremenu od 09:30 do 10:30 časova bez napajanja će ostati svi 10 kV odvodi:

KO Kompes, DV Krivače, KO Pale Koran, KO Intal, KO Šip Pilana, KO Pale Grad 2, KO Pale Grad 3, KO Famos KB-1, KO Famos KB-2.