Planirani radovi u TS 110/10/35 kV Pale

Dana 30.09.2018. godine (nedelja), zbog planiranih radova u TS 110/10/35 kV Pale organizovanih od strane preduzeća ”Elektroprenos BiH”, u vremenu od 08:00 do 15:00 časova bez napajanja električnom energijom će ostati 35/10 kV trafostanice „Podgrab“ i „Jahorina“. Takođe bez napajanja će ostati potrošači koji se nalaze na rubnim područjima gradske zone Pala, odnosno 10 kV dalekovodi: „Trebević“, „Krivače“ i „Kompes“.