Planirani radovi u TS 400/x kV Višegrad

Dana 04.12. i 05.12.2019. godine (srijeda i četvrtak) zbog planiranih radova u TS 400/x kV Višegrad organizovanih od strane preduzeća ”Elektroprenos BiH”, bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa 10 kV i 35 kV odvoda, prema sledećem rasporedu isključenja:

04.12.2019. (srijeda)

  1. KO 10 kV Grad, 10:00 – 11:00 časova;
  2. KO 10 kV Dobrun, 11:00 – 12:00 časova;
  3. KO 10 kV Socijalno, 12:00 – 13:00 časova;
  4. KO 10 kV Međeđa, 13:00 – 14:00 časova;
  5. KO 10 kV HE Višegrad 14:00 – 15:00 časova;

05.12.2019. (četvrtak)

  1. KO 10 kV Alhos, 10:00 – 11:00 časova;
  2. KO 10 kV Župa, 11:00 – 12:00 časova;
  3. KO 35 kV Rogatica, 12:00 – 13:00 časova;
  4. KO 35 kV Rudo, 13:00 – 14:00 časova;