Планирано искључење дијела 10 kV вода ”Компес”

У уторак, 06.06.2023. године, због радова организованих од стране ”Електропренос” БиХ,  доћи ће до искључења дијела 10 kV вода  ”Компес” и до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09:00 до 17:00 часова потрошачима у дијелу насеља Каловита брда –  Улица Солунских добровољаца.

Планирани радови у ТС 35/10/0,4 kV “Коран”

У петак, 2.6.2023. године, због радова у ТС 35/10/0,4 kV ”Коран”, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:30 до 12:00 часова потрошачима у насељима Кременита брда и војна касарна.

Планирани радови у ТС 10/0,4 kV ”Sunnyland“

У четвртак, 01.06.2023. године, због радова у ТС 10/0,4 kV ”Sunnyland”, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 07:00 до 09:00 часова потрошачима у насељима: Доњи Миљевићи, Горњи Миљевићи, Петруше и Златиште (Требевић).

Планирани радови на 10 kV воду Трново

У петак, 26.5.2023. године због радова на 10 kV воду Трново, доћи ће до привремених прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 10:00 до 13:00 часова потрошачима у насељима: Касарна, Пилана, Тошићи, Широкари, Рајски до, Турови и Годињске баре.

Планирани радови у ТС 10/0,4 kV ”Универзитетска 2“

У уторак, 23.05.2023. године, због радова у ТС 10/0,4 kV ”Универзитетска 2”, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 16:00 до 19:00 часова потрошачима у улицама Универзитетска и Меше Селимовића.

Планирани радови на 10 kV воду Сумбуловац

У суботу, 20.05.2023. године, због радова на 10 kV воду Сумбуловац доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 10:00 до 11:00 часова потрошачима у насељима: Рогоушићи, Брезовице и Бјелогорци.

Планирани радови у ТС 10/0,4 kV ”Универзитетска 2“

У петак, 19.05.2023. године, због радова у ТС 10/0,4 kV ”Универзитетска 2”, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 11:00 до 13:00 часова потрошачима у дијеловима улица Универзитетска и Меше Селимовића.

Планирани радови на 10 kV воду Јаслице

У петак, 19.05.2023. године, због радова на 10 kV воду Јаслице, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 14:00 часова потрошачима у улицама: Јована Рашковића, Николе Пашића, Вука Караџића до броја 30, Цара Душана до броја 13, Војводе Радомира Путника од броја 84 до броја 130.

Планирани радови у ТС 10/0,4 kV ”Универзитетска 1“

У четвртак, 18.05.2023. године, због радова у ТС 10/0,4 kV ”Универзитетска 1”, доћи ће до повремених краткотрајних прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 14:00 часова потрошачима у улицама Универзитетска и 4. јуни.