Непланирани прекид у испоруци електричне енергије у насељима Рудо и Загановићи

Обавјештавамо поштоване потрошаче електричне енергије у насељима Рудо и Загановићи,  да се у 08:59 часова десио прекид у испоруци електричне енергије због квара на средњенапонском блоку у трафостаници 10/0,4 kV Рудо 1. Радници теренске јединице Рогатица интензивно раде на отклањању квара и успостављању уредног напајања у што краћем року.

Планирани радови у ТС 110/10/35 kV Рогатица

У уторак, 11.10.2022. године, због радова у ТС 110/10/35 kV Рогатица организованих од стране предузећа „Електропренос БиХ“ доћи ће до привремeног прекида у испоруци електричне енергије према сљедећем распореду: КО 10 kV Пландиште, насеље Пландиште периоду од  11:00 до 12:00 часова. КО 10 kV Рудо, насеља: Рудо 1,2,3, Иконић и Загановићи у периоду од 08:30 до 09:30 часова. КО...

Планирани радови у ТС 110/10/35 kV Рогатица

У понедељак, 10.10.2022. године, због радова у ТС 110/10/35 kV Рогатица организованих од стране предузећа „Електропренос БиХ“ доћи ће до привремeног прекида у испоруци електричне енергије према сљедећем распореду: КО 10 kV Козићи, насеља: Биљино поље, Загановићи, Пашић Кула, Распут Њиве, Козићи, Орахово, Пљеско, Земегреси, Чадовине, Брчигово, Старчићи, Брда,  Шљедовићи, Соколица, Ључево, Дуб,каменолом ”Дуб” и брана ХЕ ”Устипрача”  у...

Планирани радови на 35 kV воду Вишеград-Рогатица

У четвртак, 06.10.2022. године због радова на 35 kV воду Вишеград-Рогатица, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 14:00 часова потрошачима у насељима: Горња Лијеска, Црни Врх и Хан Брдо.

Планирани радови на 10 kV Козићи

У четвртак 06.10.2022. и петак 07.10.2022. године због радова на 10 kV воду Козићи, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 07:00 до 18:00 часова потрошачима у насељима: Дуб, Шљедовићи, Пљеско, тунели: Брчигово и ХЕ Дуб, и Брана ХЕ Устипрача

Планирани радови на 10 kV воду Пилана-Сладара

У четвртак, 22.09.2022. године, и петак, 23.09.2022. године, због радова на 10 kV воду Пилана-Сладара,  доћи ће до привремених  прекида у испоруци електричне енергије у периоду  од 07:00 до 19:00 часова потрошачима  у насељима: Козадре и Боровско.

Планирани радови на 10 kV воду Пешурићи

У четвртак, 22.09.2022. године, и петак, 23.09.2022. године, због радова на 10 kV воду Пешурићи,  доћи ће до привремених  прекида у испоруци електричне енергије у периоду  од 07:00 до 19:00 часова потрошачима  у насељима: Горње Осово, Доње Осово и Шаторовићи.