Планирани радови на 10 kV далеководу Увац

У петак, 16.10.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Увац доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.00 до 14.30 часова корисницима трафо подручја: Зубац, Омарине, Пријеворац,  Бијело Брдо, Микавице, Видаковићи, Ђуровићи, Божовићи и Ваган.

Планирани радови на 10 kV далеководу Увац

У сриједу, 14.10.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Увац доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.00 до 14.00 часова корисницима трафо подручја: Увац, Плема, Плема 2, Штрпци, Ж. С. Штрпци, Анџићи, Ћировићи, Бован, Зубац, Омарине, Пријеворац, Бијело Брдо, Микавице, Видаковићи, Ђуровићи, Божовићи и Ваган.

Планирани радови на 10 kV далеководу Увац

У понедјељак, 12.10.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Увац доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.00 до 14.00 часова корисницима трафо подручја: Увац, Плема, Плема 2, Штрпци, Ж. С. Штрпци, Анџићи, Ћировићи, Бован, Зубац, Омарине, Пријеворац,  Бијело Брдо, Микавице, Видаковићи, Ђуровићи, Божовићи и Ваган.

Планирани радови на 10 kV далеководу Страгачина

У понедељак, 05.10.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Страгачина доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.00 до 14.30 часова корисницима трафо подручја: Соколoвићи, Мрсово, Полимље, Гаочићи, Бишевићи, Рудо 5, Гривин, Сетихово, Равно Сетихово, Омачина, Баре, Горња и Доња Стрмица, Арбанаси, Грабовик, Стрaгачина, Бјељевине, Зарбовина, Опутница, Пазаље, Подаврело, Радожеље и Хунковићи.

Планирани радови на 10 kV далеководу Увац

У петак, 25.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Увац доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.30 до 16.00 часова корисницима трафо подручја: Трнавци, Оскоруша 1 и Оскоруша 2.

Планирани радови на 10 kV далеководу Стргачина

У четвртак, 17.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Стргачина доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.00 до 14.30 часова корисницима трафо подручја: Рудо 5, Гривин, Сетихово, Равно Сетихово, Омачина, Баре, Г. Стрмица, Д. Стрмица,Арбанаси, Грабовик, Стргачина, Бјељевине, Зарбовина, Пазаље, Опутница, Хунковићи, Радожеље и Подаврело.

Планирани радови на 10 kV далеководу Стргачина

У петак, 04.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Стргачина доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.00 до 14.30 часова корисницима трафо подручја: Попов До, Решићи, Обрвена, Косовићи, Дорићи, Соколовићи, Мрсово, Полимље, Гаочићи, БИшевићи, Рудо 5, Гривин, Сетихово, Равно Сетихово, Омачина, Баре, Г. Стрмица, Д. Стрмица,Арбанаси, Грабовик, Стргачина, Бјељевине, Зарбовина, Пазаље,...

Планирани радови у ТС 35/10 kV Рудо

У сриједу, 26.08.2020. године, због радова у ТС 35/10 kV Рудо доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 10.00 до 12.00 часова свим корисницима који се напајају са овог електроенергетског објекта.