Планирани радови на 10 kV воду Увац

У уторак, 27.02.2024. године, због радова на 10 kV воду Увац, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 14:00 часова потрошачима у насељу Пријеворац.

Планирани радови на 10 kV воду Увац

У петак, 23.2.2024. године, због радова на 10 kV воду Увац доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.30 до 14.00 часова потрошачима у насељу Пријеворац.

Планирани радови на 10 kV воду Стргачина

У  понедељак, 23.10.2023. и уторак 24.10.2023. године, због радова на 10 kV воду Стргачина доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 14:00 часова потрошачима у насељима: Равно Сетихово, Омачина, Баре, Стрмица, Арбанаси,Грабовик, Стргачина, Бјељевине, Зарбовина, Пазаље, Подаврело, Хунковићи, Радожеље, као и МХЕ Сућеска.

Планирани радови на 10 kV воду Стргачина

У четвртак, 19.10.2023. године, због радова на 10 kV воду Стргачина доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 14:00 часова потрошачима у насељима: Гривин, Сетихово, Равно Сетихово, Омачина, Баре, Г. Стрмица, Д. Стрмица, Арбанаси, Грабовик, Стргачина, Бјељевине, Зарбовина, Пазаље, Опутница, Хунковићи, Радожеље и Подаврело.

Планирани радови на 35 kV далеководу Вишеград-Рудо

У петак, 13.10.2023. године, због радова на 35 kV далеководу Вишеград-Рудо, организованих од стране предузећа „Електропренос БиХ“, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 10:00 до 14:00 часова свим потрошачима на комплетном подручју општине Рудо.

Планирани радови на 10 kV воду Увац

У петак, 15.9.2023. године због радова на 10 kV воду Увац, доћи ће до привремених прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 09:00 часова потрошачима у насељима:  Оскоруша и Трнавци.

Планирани радови на 10 kV воду Увац

У петак, 15.9.2023. године због радова на 10 kV воду Увац, доћи ће до привремених прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09:30 до 14:30 часова потрошачима у насељима:  Ђуровићи, Божовићи, МЗ Штрпци, МЗ Увац и МЗ Бијело брдо.

Планирани радови на 10 kV воду Увац

У уторак, 5.9.2023. године, због радова на 10 kV воду Увац доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 14:30 часова потрошачима у насељу Жељезничка станица Штрпци.

Планирани радови на 10 kV воду Увац

У понедељак, 07.08.2023. године, због радова на 10 kV воду Увац доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 14:00 часова потрошачима у насељима: Кула, Миоче, Трнавци, Оскоруша, Трнавци код Рудог, Доњи Увац, Мокронози, Багревине, Горњи Увац, Штрпца, Плема, Бован, Горња Ријека, Доња Ријека, Зубач, Бијело Брдо, Омарине, Пријеворац, Божовићи, Ђуровићи, Микавице, Видаковићи...

Планирани радови на 10 kV воду Стргачина

У петак, 14.7.2023. године због радова на 10 kV воду Стргачина, доћи ће до привремених прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 17:00 до 18:30 часова потрошачима у насељима: Росуље, Лазовићи, Пребидоли, Попов до, Ресићи, Обрвена, Косовићи, Дорићи, Соколовићи, Мрсово, Полимље, Гаочићи, Бишевићи и МЗ Стргачина.