Бесплатна инфо линија и пријава квара: 0800 56789 Е-пошта: uprava@edbpale.com

Чајниче

Планирани радови на 10 kV далеководу Заборак

У четвртак, 22.07.2021. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Заборак доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.00 до 14.00 часова корисницима у насељима Стопићи и Хоћевина.

Планирани радови на 10 kV далеководу Заборак-Хоћевина

У четвртак, 08.07.2021. године, због радова на 10 kV далеководуЗаборак-Хоћевина, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 14:00 часова потрошачима у насељима Стопићи и Хоћевина.

Планирани радови на 10 kV далеководу Чајниче

У четвртак 17.06.2021. године, због радова на 10 kV далеководу Чајниче доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 13:00 часова потрошачима у насељима: Гламочевићи, Крч, Батковићи, Хоћевина, Стопићи, Тодоровићи, Заборак, Велики Банићи, Ђаковићи, Брезовице, Мостина, Старонићи и Оријент.

Планирани радови на 10 kV далеководу Чајниче – Заборак

У уторак, 15.06.2021. године, због радова на 10 kV далеководу Чајниче - Заборак, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 12:00 часова потрошачима у насељима : Гламочевићи, Крч, Батковићи, Хоћевина, Стопићи, Тодоровићи, Заборак, Велики Банићи, Ђаковићи, Брезовице, Мостина, Старонићи и Оријент.

Планирани радови на 10 kV далеководу Луке – Бучковићи – Миљено

У понедељак, 24.05.2021. године, због радова на 10 kV далеководу Луке – Бучковићи - Миљено, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 12:00 часова потрошачима у насељима : Гај, Стражица, Поникве, Трпиње, Батотићи, Ждријело и бренти Црни Бор

Планирани радови на 10 kV далеководу Миљено – Бучковићи

У петак 07.05.2021. године, због радова на 10 kV далеководу Миљено - Бучковићи доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 10:00 до 14:00 часова потрошачима у насељима Безујно, Бучковићи, Поповићи и Првањ.

Планирани радови на 10 kV далеководу Луке – Борајно

У петак 07.05.2021. године, због радова на 10 kV далеководу Луке – Борајно доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09:00 до 13:00 часова потрошачима у насељима Борајно, Макотићи, Бучевићи и Грамусовићи.

Планирани радови на 10 kV далеководу Луке – Миљено

У петак 07.05.2021. године, због радова на 10 kV далеководу Луке – Миљено доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09:00 до 09:30 часова потрошачима у насељима Миљено, Бежујно, Бучковићи, Поповићи, Првањ, Гај, Поникве, Стражица, Ждријело, Батотићи, Трпиње, Козара, Поткозара и Брента Црни Бор.