Планирани радови на ТС 10/0,4 kV Лапишница 1

У недељу, 20.03.2022. године,  због радова на ТС 10/0,4 kV Лапишница 1 доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09:00 до 14:00 часова у каменолому Лапишница, насељу Лапишница и МХЕ Миљацка.