Бесплатна инфо линија и пријава квара: 0800 56789 Е-пошта: uprava@edbpale.com

Источни Стари Град

Планирани радови на 10 kV воду Лапишница

У уторак, 28.09.2021. године,  због радова на 10 kV воду Лапишница  доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 07.00 до 14.00 часова у каменолому Лапишница и насељу Лапишница.

Планирани радови у ТС 35/10 kV Хреша

У четвртак, 16.07.2020. године, због радова у ТС 35/10 kV Хреша доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.30 до 11.30 часова свим корисницима који се напајају са овог електроенергетског објекта.