Планирани радови у ТС 10/0,4 kV Лапишница

У недјељу, 19.05.2024. године,  због радова у ТС 10/0,4 kV Лапишница,  доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09:00 до 13:00 часова у каменолому ‘’Лапишница’’, МХЕ ”Миљацка” и насељу Лапишница.

Планирани радови на 10 kV воду Требевић

У понедјељак, 13.05.2024. године, због радова на 10 kV воду Требевић,  доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 07:30 до 15:00 часова потрошачима у насељима: Јасик, Мунићи, Челина, Довлићи и Брус.

Планирани радови на 10 kV воду Булози

У петак, 12.04.2024. године, због радова на 10 kV воду Булози, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:30 до 14:30 часова потрошачима у насељу Доњи Булози  и потрошачима бензинска пумпа ” Нешковић” и каменолом ”Мајнекс”.

Планирани радови на 10 kV воду Булози

У суботу, 16.3.2024.  године, због радова на 10 kV воду Булози, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 10:00 до 14:00 часова потрошачима у насељима Булози и Доњи Булози и потрошачима: Нешковић пумпа, Каменолом Хан Дервента.

Планирани радови на 10 kV воду Булози

У четвртак, 28.12.2023, због радова на 10 kV воду Булози, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 09:00 часова потрошачима у насељу Доњи Булози, бензинска пумпа ”Нешковић” и каменолом ”Хан Дервента”.

Планирани радови на 10 kV воду Требевић

У петак, 13.10.2023. године, због радова на 10 kV воду Требевић,  доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 11:00 часова потрошачима у насељима: Влаховићи, Јасик, Мунићи, Челина, Довлићи, Брус и УКТ Релеј Требевић.

Планирани радови на 35 kV Сумбуловац – Хреша

У недељу, 10.9.2023. године, због радова на 35 kV  Сумбуловац – Хреша доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 07:00 до 13:00 часова потрошачима на комплетном подручју општине Источни Стари Град и потрошачима општине Пале у насељима: Хан Дервента, Брезовице и Бјелогорци.

Планирани радови на 10 kV воду Вучија Лука

У сриједу, 23.08.2023. године, због радова на 10 kV воду  Вучија Лука,  доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09:00 до 14:00 часова потрошачима у насељима: Будна Раван 1, Будна Раван 2 и Кулина Брдо.

Планирани радови на 10 kV Вучија лука

У петак, 7.7.2023. године, због радова на 10 kV Вучија лука доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 10:00 до 11:30 часова потрошачима у насељима: Зечија глава, Хреша, Каменолом, Црепољско, Горње биоско, Вучија лука, Шљеме, Будна раван и Дрљевац.