Планирани радови у ТС 10/0,4 kV ”Sunnyland“

У четвртак, 01.06.2023. године, због радова у ТС 10/0,4 kV ”Sunnyland”, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 07:00 до 09:00 часова потрошачима у насељима: Доњи Миљевићи, Горњи Миљевићи, Петруше и Златиште (Требевић).

Планирани радови на 10 kV воду Јаслице

У петак, 19.05.2023. године, због радова на 10 kV воду Јаслице, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 14:00 часова потрошачима у улицама: Јована Рашковића, Николе Пашића, Вука Караџића до броја 30, Цара Душана до броја 13, Војводе Радомира Путника од броја 84 до броја 130.

Планирани радови на 10 kV воду Тилава

У петак, 21.4.2023. године због радова на 10 kV воду Тилава, доћи ће до привремених прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 14:00 часова потрошачима у насељима: Клек, Тврдимићи, Петровићи и Тилава (улица Вука Караџића од броја 280).

Планирани радови на 10 kV воду Иванићи

У четвртак, 20.04.2023. године, због радова на 10 kV воду Иванићи, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09:00 до 14:00 часова потрошачима у насељима: Иванићи, Прељево брдо, Доњи Миљевићи, Горњи Миљевићи, Станојевићи,  Петруше и Златиште (Требевић).

Планирани радови у ТС 10/0,4 kV ”Лукавица 9”

У недјељу, 26.02.2023. године, због радова у ТС 10/0,4 kV ”Лукавица 9”, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 10:00 до 13:00 часова потрошачима у Улици Стефана Немање од броја 1 до броја 10.

Планирани радови у ТС 10/0,4 kV ”Лукавица 9”

У недјељу, 19.02.2023. године, због радова у ТС 10/0,4 kV ”Лукавица 9”, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 15:00 часова потрошачима у Улици Стефана Немање од броја 1 до броја 10.

Планирани радови на 10 kV воду Јаслице

У петак, 25.11.2022. године, због радова на 10 kV воду Јаслице, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09:00 до 13:00 часова потрошачима у улицама: Јована Рашковића, Николе Пашића, Вука Караџића до броја 30, Цара Душана до броја 13, Војводе Радомира Путника од броја 84 до броја 130.

Планирани радови на 10 kV воду Иванићи

У сриједу 26.10.2022. године, због радова на 10 kV воду Иванићи, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09:00 до 14:00 часова потрошачима у насељима: Иванићи, Прљево брдо, Доњи Миљевићи, Горњи Миљевићи, Станојевићи,  Петруше и Златиште (Требевић).

Планирани радови у ТС 10/0,4 kV Град

У четвртак, 27.10.2022. године, због радова у ТС 10/0,4 kV Град, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09:00 до 13:00 часова потрошачима у улицама: Стефана Немање број 12 и  Прве Сарајевске бригаде, бројеви 3,5 и 7.