Планирани радови у ТС 110/10/35 kV Рогатица

У понедељак, 10.10.2022. године, због радова у ТС 110/10/35 kV Рогатица организованих од стране предузећа „Електропренос БиХ“ доћи ће до привремeног прекида у испоруци електричне енергије према сљедећем распореду:

  • КО 10 kV Козићи, насеља: Биљино поље, Загановићи, Пашић Кула, Распут Њиве, Козићи, Орахово, Пљеско, Земегреси, Чадовине, Брчигово, Старчићи, Брда,  Шљедовићи, Соколица, Ључево, Дуб,каменолом ”Дуб” и брана ХЕ ”Устипрача”  у периоду од  10:00 до 12:30 часова.
  • ДВ 35 kV Вишеград, насеља: Бранковићи, Пешурићи, Стрмце, Сјемећ брдо, Сјемећ поље, Штавањ, Агаровићи, Борике, Стара гора, Сјеверско, Жепа, Мислово, Рађевићи, Шетићи, Берковићи, Осово, Округло, Будета и Бабљак у периоду од 12:00 до 13:00 часова.
  • ДВ 35 kV Месићи, насеље Месићи у периоду од 13:00 до 14:00 часова
  • ДВ 10 kV Силос, насеља: Пљешевица, Птичијак, Рађен, Дрволик, Силос, Сладара, Аутобаза, Раскршће, и Столарија, Пилана, Творница намјештаја, ТПР1 и ТПР2 у периоду од 08:30 до 09:30 часова.
  • ДВ 10 kV Матино брдо, насеља: Матино брдо, Кујунџевићи, Кукавице, Суровићи, Судићи, Лађевине, Враголови, Маравићи, Карачићи, Голубовићи, Сочице, Врлажје Брезје и Добраче у периоду од 11:00 до 12:00 часова.