Планирани радови у ТС 110/10/35 kV Рогатица

У уторак, 09.02.2021. године, због радова у ТС 110/10/35 kV Рогатица организованих од стране предузећа „Електропренос БиХ“ доћи ће до привремeног прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09.00 до 11.00 часова корисницима трафо подручја: Смиљево Поље, Сјемећ Брдо, Борике 2, Живаљевићи, Ст. Гора, Перчин, Агаровићи, Штавањ, Бранковићи 2, Д. Осово, Старовићи, Г. Осово, Бранковићи 1, Пешурићи, Тмор, Стрмач, Борике 1, Сјеверско, Рибиоци, Вратар, Вратар Поље, Жепа, Слап, Припечак, Крушев До, Луке, Стоп, Љубомишље, Лазе, Вртаче, Врело, Пуртићи, Шетићи, Берковићи 1, Берковићи 2, Продола и Рађевићи.