Планирани радови на 10 kV воду Силос

У уторак, 24.05.2022. године, због радова на 10 kV воду  Силос,  доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09:00 до 15:00 часова потрошачима  у насељима: Пљешевица, Сељани и Ћемановићи.

Планирани радови на 10 kV воду Криваче

У понедјељак, 23.05.2022. године, због радова на 10 kV воду  Криваче,  доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 11:00 до 13:00 часова потрошачима у насељима: Криваче,Репца, Велике Шуме и Јавор.

Планирани радови на 10 kV воду Компес

У понедјељак, 23.05.2022. године, због радова на 10 kV воду  Компес,  доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 10:30 часова потрошачима у насељима: Горњи Прибањ, Доњи Прибањ и Панорама.

Планирани радови на 10 kV воду Калиновик из ТС 35/10 kV Јажићи

У четвртак, 19.05.2022. године, због радова на 10 kV воду  Калиновик из ТС 35/10 kV Јажићи,  доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09:00 до 14:00 часова свим потрошачима на подручју градске зоне Калиновик и насељима Јажићи и Горњи Логор.

Планирани радови на 10 kV воду Калиновик из ТС 35/10 kV Јажићи

У сриједу, 18.05.2022. године, због радова на 10 kV воду  Калиновик из ТС 35/10 kV Јажићи,  доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 11:00 до 14:00 часова свим потрошачима на подручју градске зоне Калиновик и насељима Јажићи и Горњи Логор.

Планирани радови на 10 kV воду Заборак – Хоћевина

У сриједу, 18.05.2022. године, због радова на 10 kV воду  Заборак – Хоћевина,  доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:30 до 14:00 часова потрошачима у насељима: Хоћевина, Стопићи, Горњи Стопићи и Милатковићи.

Планирани радови у ТС 110/10/35 kV Вишеград

У петак, 13.05.2022. године, због радова у ТС 110/10/35 kV Вишеград организованих од стране предузећа „Електропренос БиХ“, доћи ће до привремeног прекида у испоруци електричне енергије према сљедећем распореду: КО 10 kV Међеђа, насеља:  Незуци, Душче, Мирловићи, Пијавице, Дринско, Стражбенице, Језернице, Шип, Блаж, Меремишље, Холујаци, Међеђа, Каоштице и Цријеп у периоду  од 12:00 до 13:00 часова.

Планирани радови у 10 kV Расклопници Велечево

У петак, 13.05.2022. године, због радова у  10 kV Расклопници Велечево,  доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09:00 до 13:00 часова потрошачима у насељима:  Горња Драгочава, Саш и Завајт.