Служба за верификацију бројила

У саставу Зависног предузећа „Електродистрибуција“ а.д. Пале дјелује Служба за верификацију бројила, као успостављено контролно тијело за надзор исправности мјерне опреме (бројила). Директор Зависног предузећа “Електродистрибуција” а.д. Пале истакао је да је управа предузећа, свјeсна значаја ове Службе и квалитетног контролисања бројила, извршила набавку модерне мјерно испитне опреме, која омогућава контролисање бројила у складу за законским захтјевима. Он је...

Покретање тарифног поступка

Поступајући у складу са одредбама члана 46. Методологије за утврђивање накнаде за коришћење дистрибутивне мреже и утврђивање цијене за затворени дистрибутивни систем, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале објављује ОБАВЈЕШТЕЊЕ о поднесеном Захтјеву за провођење тарифног поступка за утврђивање накнаде за коришћење дистрибутивне мреже Ступањем на снагу Закона о електричној енергији (Службени гласник РС број: 68/20), електродистрибутивна предузећа у систему МХ...

Обавјештење о дозволи за снабдијевање

Поштовани купци, Обавјештавамо вас да је од 01.04.2021. године престала да важи дозвола за снабдијевање ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, према Одлуци Владе Републике Српске и Рјешењу Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о измјенама дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ. Од наведеног датума, снабдијевање електричном енергијом за све купце обављаће „Електропривреда Републике Српске“...

Обавјештење о новом вебсајту Предузећа

Поштовани купци, обавјештавамо Вас да је са радом почела нова Интернет страница Предузећа. Свакодневним праћењем активности које Предузеће проводи, страница ће прикупљати нове информације са подручја које покрива „Електродистрибуција“ Пале и исте објављивати, а све то у циљу што веће и квалитетније информисаности крајњих купаца. С поштовањем, Тим ЗП „Електродистрибуција“ а. д. Пале.